Distimik Bozukluk - Kronik Depresyon


Distimik Bozukluk - Kronik Depresyon

    Distimik bozukluk, depresyonda görülen şikayetlerin daha hafif şiddette olduğu, ancak uzun süre devam ettiği bir psikiyatrik hastalıktır.  Kişi çoğu zaman mutsuz, karamsardır. Uyku, iştah düzensizlikleri, enerjide azalma, dikkat, konsantrasyon bozukluğu, karar vermede güçlük vardır. Toplumda oldukça sık görülmesine karşın, bu hastalıkla ilgili talihsizlik, distiminin çoğu durumda fark edilememesi ve bireyin tedavi yardımından mahrum kalmasıdır. Hastalık belirtileri ani başlangıçlı olmadığı ve kişinin yaşam akışında belirgin bir değişmeye yol açmadığı için hasta yakınlarının dikkatini çekmemektedir. Distimik bozukluğu yaşayan kişinin kendisi de durumunu "ben kendimi bildim bileli böyleyim, depresifim" diye tanımlar. Hastalık belirtilerini kendi kişilik özelliği sandığı için tedavi alma gereği duymaz. İçinde bulunduğu durumu öylece kabullenmiştir.  Oysa bu hastalığın tanınması ve erken tedavisi çok önemlidir.  Çünkü gecikilmesinin faturası kişiye ve çevresine getirdiği yükler bakımından oldukça ağır olmaktadır.    Major depresyon görece daha kısa süreli fakat ağır, distimi ise görece daha hafif ama daha uzun süren depresyon durumları için kullanılmaktadır.