Alsancak Psikolog


Alsancak Psikolog

    Terapi, insanlar için eski zamanlarda çok yaygın olmayan, ancak gün geçtikçe yaygınlaşan ve popülerliğini arttıran bir olgu haline gelmektedir. Eski dönemlerde çok bilinmemekle birlikte, toplum arasında da çeşitli etiketlemelere sebep olabilen, duyulması istenilmeyen, ancak çare olduğuna inanıldığı için kafa karıştıran bir durumdu. Ancak bilimin ve teknolojinin ilerlemesi ile psikoloji, terapi, terapist, psikolog gibi kavramlar toplum arasında daha çok konuşulur hale geldi. Toplum arasında yaygınlaşan bu terimler, psikoloji biliminin insan hayatındaki öneminin anlaşılmasını sağladı. Bu farkındalık ile üniversitelerdeki psikoloji bölümleri her geçen gün daha da arttırılarak, psikolog sayısı ve böylelikle terapi yapabilen, insan psikolojisine hakim uzmanların artması sağlandı. Bunun sonucunda insanların psikologlara daha kolay ulaşabilir olması, beraberinde insan psikolojisi üzerinde toplumsal bir bilinçlenme ve farkındalığın oluşmasını yardımcı oldu. 


Psikolog’tan Neden Terapi Almalısınız? 


    Günümüzde terapi ve psikolog kavramları eskiye göre çok daha aşina olduğumuz ve günlük hayatımızın içinde sürekli kullandığımız kavramlar haline geldi. İnsan psikolojisi öylesine derin bir olgudur ki, herhangi bir bireyin bunu tek başına anlaması ve çözümleyebilmesi tahmin edebileceğimizden çok daha zordur. Öyle ki yıllarca bu bilimin eğitimini almış psikologlar bile kendilerini anlayabilmek ve çözümleyebilmek adına başka psikologların yardımına ihtiyaç duymaktadırlar. İnsanın kendini tanıması, yaşantısını anlamlandırması, hangi düşüncelerinin hangi duygularına sebep olduğunu fark etmesi ve bunu kontrolü altına alarak kendi davranışlarına hükmedebilmesi kendiliğinden gerçekleşebilecek bir durum değildir. Her birey, doğduğu andan itibaren yetişkinlik dönemine kadar farklı gelişim dönemlerinden geçer. Bu gelişim dönemleri boyunca öğrendiği doğru - yanlış her şey onun bilinçaltına yerleşir. Birey, onu yetiştiren kişilere ait doğruları doğru, yanlışları ise yanlış olarak kabul eder ve hiç sorgulamadan, farkında olmadan bu doğru ve yanlışlar bilinçaltına kaydolur. Yetişkinlik düzeyine geldiğinde ise kişi, bilinçaltına yerleşmiş kendisine ait olmayan doğru ve yanlışlarla yaşamaya devam eder. Ancak kontrol edemediği, sebebini anlayamadığı bazı düşünce ve davranışlar onu rahatsız etmeye başlayabilir. Bu düşüne ve davranışlar, tamamen onu yetiştiren bireylerin o farkında olmadan bilinçaltına yerleştirdikleri yanlış kavramlardan kaynaklanmaktadır. Bunları fark etmeye başladığı anda aslında kişi kendini bulmaya, kendi doğru ve yanlışlarını aramaya başlar. Bireyin özgürleşmeye başlaması tam olarak burada gerçekleşir. Terapi süreci bu aşamada devreye girer ve kişinin kendini anlaması, bilinçaltı süreçlere hakim olması, neyi neden yaptığını fark etmesi, neyi istediğini ya da neyi istemediğini bulması konularında ona destek olur. Terapist, objektif bir bakış açısıyla, kişinin kendi hayatında göremediği yerleri görebilmesini, fark edemediği önemli olguları fark edebilmesini sağlar. Kişinin kendi hayatını, o güne kadar hiç bakmadığı yerlerden ona göstererek incelemesine yardımcı olur. Bunu yaparken tavsiyelerde, önerilerde, tekliflerde bulunmaz ya da kendi doğru ve yanlışlarıyla kişiyi yargılamaz. Terapist, danışanını yargılamadan, kişinin kendi doğru ve yanlışlarını yine kendisinin bulmasını sağlar. Terapi hem terapist hem de danışanın birlikte sürdürdüğü, güvene dayalı bir iletişim sürecidir. 


    Alsancak Psikolog Gözde Çetinkol Ekinci: "Terapiye başlamak için çok büyük sorunlar yaşamanıza hiç gerek yok. Kafanıza takılan küçücük bir problem, sizi mutsuz etmeye yeten herhangi bir sorun ya da sadece kendinizi tanımak istemeniz yeterli birer sebep sayılabilir. Bir şeyleri öğrenmedikçe, neyi bilmediğimizin farkında olamayız. Bu nedenle sadece kendinizle ilgili neyi bilmediğinizi öğrenmek için bile terapiden faydalanabilirsiniz."


    İzmir Alsancak'ta iyi bir psikolog arıyorsanız size yardımcı olmak için buradayız. Alsancak psikolog arayışınız için en doğru yerdesiniz.